Pytanie Rozwiązane

Wszystkie liczby podzielne przez 9

Ocena: 5/5

Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9. Liczba 72 jest podzielna przez 9, bo suma jej cyfr jest równa 9, a 9 jest liczbą podzielną przez 9. Liczba 882 jest podzielna przez 9, bo suma jej cyfr jest równa 18, a 18 jest liczbą podzielną przez 9.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Wszystkie liczby podzielne przez 9″…

Kiedy liczba jest podzielna przez 5

Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Przykład 4. Liczba 4235 jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnia cyfra to 5. Liczba 670 jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnia cyfra to 0.

Liczby podzielne przez 7

Liczba jest podzielna przez 7, gdy różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7. Liczba jest podzielna przez 8, gdy liczba składająca się z trzech ostatnich cyfr dzieli się na 8.

Liczby podzielne przez 8

Liczba jest podzielna przez 8, jeśli jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8. Przykład 8. Liczba 371864 jest podzielna przez 8, ponieważ liczba 864 jest podzielna przez 8. Oczywiście obie liczby 800 oraz 64 są podzielne przez 8, zatem cała liczba 864 także jest podzielna przez 8.

Liczby podzielne przez 2

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30. Gdybyśmy się przyjrzeli tym liczbom to zauważymy, że każda z nich kończy się na 2, 4, 6, 8 lub 0. I to jest dla nas kluczowa zasada podzielności przez 2. Liczba jest podzielna przez 2, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 2, 4, 6, 8 lub 0.

Wszystkie liczby podzielne przez 6

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i przez 3. Zatem liczba podzielna przez 6 musi być parzysta i mieć sumę cyfr podzielną przez 3. Przykład 5. Liczba 318 jest podzielna przez 6, ponieważ jest parzysta (podzielna przez 2) i suma jej cyfr: 3+1+8=12 jest podzielna przez 3.

Liczby podzielne przez 15

Liczba jest podzielna przez 15 podczas gdy jednocześnie dzieli się przez 5 i przez 3. Przykład: 105 – jest zakończona cyfrą pięć, czyli dzieli się przez pięć, a jej suma cyfr dzieli się przez 3, czyli jest podzielna przez 3. Liczba dzieli się przez 15.