Pytanie Rozwiązane

Wyjaśnij czym była czeka i w jakim celu została powołana

Ocena: 5/5

CZEKA (Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) 1917-1922 była specjalną policją polityczną, która miała za zadanie tropić i zabijać wszystkich przeciwników władzy bolszewickiej w Rosji. Została powołana w grudniu 1917 r. a kierował nią Feliks Dzierżyński.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Wyjaśnij czym była czeka i w jakim celu została powołana”…

wyjaśnij czym były i w jakim celu powstały legiony polskie

Legiony Polskie we Włoszech – polskie formacje wojskowe, tworzone na terenie współczesnych Włoch, których celem była walka o niepodległość Polski. Walczące u boku wojsk francuskich i włoskich w latach 1797–1807, utworzone z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przez Francuzów w północnych Włoszech.

Kto stał na czele Czeka

Na czele kolegium komisji stanął Polak, z pochodzenia szlachcic, bardzo doświadczony w pracy konspiracyjnej – Feliks Dzierżyński, szybko zyskał sobie (nie bez powodu) przydomek Żelazny Feliks i poparcie Lenina, który doceniał takich ludzi.

Czeka skrót

Czeka, CzK, WCzK (ros. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, ЧК, ВЧК) – akronim nazwy tajnej policji w Rosji Sowieckiej w latach 1917–1922.