Pytanie Rozwiązane

Zarządzanie nieruchomościami – opinie o kierunku.

Ocena: 5/5

Jeżeli widzisz swoją przyszłość w pracy związanej z obrotem nieruchomościami lub dokonywaniem ich wyceny, to z pewnością zainteresuje Cię kierunek zarządzanie nieruchomościami. Studia te mogą zwiększyć Twoje szanse na znalezienie pracy np. w zawodzie agenta nieruchomości lub stać się punktem wyjścia do uzyskania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

Czego dowiesz się podczas studiów?

Program studiów zakłada opanowanie szerokiego zakresu zagadnień, które ułatwią Ci w przyszłości zdobycie pracy w firmach deweloperskich, budowlanych i zarządzających nieruchomościami, a także w biurach pośrednictwa nieruchomości oraz administracji publicznej. Podczas studiów dowiesz się m.in. jakie metody obrać, by właściwie wycenić nieruchomość, które inwestycje w nieruchomości mogą być opłacalne i w jaki sposób je sfinansować. Poznasz także specyfikę zachodnich rynków nieruchomości, co zwiększy Twoje szanse zarówno na znalezienie zatrudnienia w różnych częściach Europy, jak i osiąganie zysków płynących z własnych inwestycji. To nie wszystkie zagadnienia, które zgłębisz na kierunku zarządzanie nieruchomości. Studia te dadzą Ci również gruntowną wiedzę na temat reguł rządzących doradztwem na rynku nieruchomości, marketingu związanego z nieruchomościami oraz najważniejszych zasad przygotowywania inwestplanu.

Absolwenci, którzy ukończyli ten kierunek podkreślają, że kluczowe role w ich późniejszej karierze zawodowej odegrali wykładowcy, którzy mieli stały kontakt z rynkiem nieruchomości. Praktyczna wiedza płynąca z doświadczeń ekspertów pozwoliła im później uniknąć wielu błędów, których pewnie doświadczyliby, gdyby wybrali studia prowadzone wyłącznie w oparciu o akademickie podręczniki. Jeżeli więc chcesz aplikować na kierunek zarządzanie nieruchomościami, sprawdź koniecznie, czy chociaż część wykładowców aktywnie działa w biznesie.

Zarządzanie nieruchomości – studia z przyszłością

Gdy już otrzymasz dyplom uczelni, możesz z powodzeniem szukać pracy na stanowisku agenta nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości lub pośrednika obrotu nieruchomościami. Absolwenci zarządzania nieruchomościami znajdują zatrudnienie również w roli specjalisty ds. inwestycji na rynku nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego, lecz w tym drugim przypadku muszą spełnić dodatkowe wymagania, by uzyskać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.

Wielu studentów, którzy wybierają zarządzanie nieruchomościami liczy na wysokie zarobki związane z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Nie wszystkim jednak starcza determinacji, by uzyskać odpowiednie uprawnienia, w rezultacie lwia część absolwentów znajduje pracę w biurach pośrednictwa nieruchomości lub administracji publicznej.