Pytanie Rozwiązane

Zł z kropką czy bez

Ocena: 5/5

po skrótach polskich jednostek monetarnych nie stosuje się kropek (mamy więc – nie .

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Zł z kropką czy bez”…

zł. czy zł

Skrót utworzony od polskiej jednostki monetarnej złoty to: (bez kropki na końcu!). Zasada ortograficzna głosi, że po skrótach oznaczających polskie jednostki monetarne nie stawiamy kropki.

Skrót złotych zł

Nie stawia się kropki po skrótach polskich jednostek monetarnych: (= złoty), gr (= grosz).

r z kropką czy bez

Skrót wyrazowy poprawnie utworzony od rzeczownika rok to: r. (zawsze z kropką na końcu). Jest to skrót powstały od pierwszej litery skracanego wyrazu.

Skrót wg z kropką czy bez

Poprawny skrót tego wyrażenia to wg – pisany bez kropki (J. Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny), nie stawia się bowiem kropki po skrótach składających się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skróconego, jeśli wyraz ten występuje w tekście w formie kończącej się na tę ostatnią literę, np.

Skrót gram

Gram, oznaczenie g – jednostka masy, jednostka podstawowa w układzie jednostek miar CGS (Centymetr Gram Sekunda).

Czy po r jest kropką

Skrót wyrazowy poprawnie utworzony od rzeczownika rok to: r. (zawsze z kropką na końcu). Jest to skrót powstały od pierwszej litery skracanego wyrazu. UWAGA: Zasady edytorskie przewidują, że skrót r.