Pytanie Rozwiązane

Znasz li ten kraj gdzie cytryna dojrzewa

Ocena: 5/5

Prawidłową odpowiedzią było C. „Kennst du das Land, wo die Zitronen bluehn” to fragment wiersza miłosnego „Mignon” autorstwa Johanna Wolfganga Goethego.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Znasz li ten kraj gdzie cytryna dojrzewa”…

autor słów znasz-li ten kraj gdzie cytryna dojrzewa

Znaszli ten kraj gdzie cytryna dojrzewa” to Adam Mickiewicz, a „Kennst du das Land, wo die Zitronen bluehn” to…?